bəzzaz

bəzzaz
is. <ər.> köhn. Parça, arşınmalı satan tacir. Bəzzaz malı (parça, arşınmalı). Bəzzaz dükanı. – İki il bundan qabaq bu adam bəzzaz Hacı Əlinin dükanından iki top çit oğurlamışdı. C. M.. Sıra ilə düzülmüş bəzzaz və əttar dükanlarının qabağında ərizə yazan mirzələr işsizlikdən mürgüləyirdi. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bəzzaz — ə. arşın malı satan, arşınmalçı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qəzzaz — ə. 1) ipəkçi; 2) iplik toxuyan; 3) hörümçək; 4) m. aravuran, araqarışdıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəzzaziyyə — is. <ər.> köhn. 1. Bəzzaz malı, parça, arşınmalı. 2. Bəzzaz dükanı, parça, arşınmalı mağazası. <Rüstəm:> Sən mənim məsləhətimə bax: bu dükanı bağla, bir ayrı bəzzaziyyə mağazası aç. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ruba'i — Rubāʿī (رباعی) is Arabic for quatrain , and is used to describe a Persian quatrain, or its derivative English form. The plural form of the word, rubāʿiyāt (رباعیات sometimes anglicised rubaiyat ), is used to describe a collection of such… …   Wikipedia

  • arşınölçən — is. köhn. dan. Arşınmalçı, bəzzaz, arşınmalı satan tacir. <Əziz bəy:> Nə karədir ki, bir arşınölçən mənim adaxlıma göz dikə! M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərd — is. <fars.> 1. Qəm, qüssə, kədər, ürək acısı, mənəvi əzab, əziyyət, iztirab. Dərdini dərd bilənə söylə. (Ata. sözü) . . Mahnı adamın bütün dərdini unutdurur. . M. Hüs.. // Haqqında düşünmək lazım gələn, qayğıya səbəb olan şey; ürəyi incidən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • manufakturaçı — is. köhn. Manufaktura mağazası sahibi; bəzzaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərhum — sif. <ər.> Ölmüş, vəfat etmiş, rəhmətə getmiş. <Xudaverdi:> Xeyr, mən soruşuram ki, mərhum atanızın adı nədir? M. F. A.. <Süleyman:> Mərhum bəzzaz Mürsəli deyirəm ki, gözəl kişilərin birisi idi. Ü. H.. // İs. mənasında. Mərhum… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • parçaçı — 1. Bax bəzzaz. 2. Bax bəzzaziyyə 2 ci mənada. <Xortdan:> Hacının şəhərdə parçaçı dükanı var idi. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rastabazar — is. <fars.> köhn. Düz sıra ilə düzülmüş dükanlardan, mağazalardan və s. dən ibarət bazar. Rastabazarda şirin alışveriş vardı, alıcının çoxu tərəkəmə idi. Ç.. <Ağaqurbanın> Rastabazarda iki qapıdan ibarət böyük bəzzaz mağazası vardı. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”